Du er tryg ved at være kunde hos os

VEM Byg ApS lægger stor vægt på, at du er tryg ved at være kunde hos os.

Derfor behandler vi de personoplysninger, som du giver os, med respekt og i overensstemmelse med persondataforordningen,
som træder i kraft den 25. maj 2018. Efter persondataforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager persondata fra dig.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Formålene og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
 3. Kategorier af personoplysninger
 4. Modtagere eller kategorier af modtagere
 5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 7. Opbevaring af dine personoplysninger
 8. Dine rettigheder
 9. Retten til at trække samtykke tilbage
 10. Hvor kommer oplysningerne fra
 11. Klage til Datatilsynet
 12. Er oplysningerne nødvendige
 13. Foretages der automatiseret behandling

I forbindelse med behandling af din sag indsamler og behandler vi løbende personoplysninger om dig. VEM Byg ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager eller indsamling om dig.

Vore kontaktoplysninger er følgende:
VEM Byg ApS
Dellerupvej 3
7500 Holstebro

Cvr.nr. 34480737
Tlf. 71997969
Mail jonas@vembyg.dk

Oplysninger på dataansvarlig:
Navn: Jonas Koldsø
Mail: jonas@vembyg.dk

Ved brev:
Dellerupvej 3,
7500 Holstebro
att. ”dataansvarlig”

Tlf. 71997969

Formålet og retsgrundlaget:
Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af at VB er ansat til at udføre en opgave for dig.
Kategorier af personoplysninger: I forbindelse med behandling af din henvendelse har vi modtaget oplysninger fra dig med dit navn, adresse, cpr.nr., e-mail, telefonnr.
Behandling af personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen og VB´s legitime interesse til behandling og opbevaring af dine personlige data sker som følge af, at vi skal opfylde en kontrakt for dig, og vi indhenter derfor ikke dit samtykke til behandling om dig med dette formål.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger om dig?
Som hovedregel opbevarer vi personoplysninger i 10 år, efter en kontrakt er endeligt afsluttet, hvilket er den frist, hvor VB kan risikere at blive mødt med krav i anledning af kontraktens opfyldelse.

Klage til Datatilsynet:
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Dine rettigheder og adgang til at klage
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os. Det kan du bedst gøre via e-mail til: jonas@vembyg.dk eller med almindelig post til kontoret. Du kan også ringe til os på tlf. 71997969, men vi anbefaler, at du kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandler oplysninger - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Vi anvender ikke personoplysninger om dig til automatisk afgørelse, herunder profilering.

Du kan downloade vores persondatapolitik her:

Download persondatapolitik